2048 game   |     Sign in | Sign up
 

smj -- X-Sudoku ( Medium )

  • 完成日期:4 days ago
  • 题编号:194202
  • 花费时间:13分23秒
 

本题最近7天TOP4

 
X-Sudoku (Medium)
ZHB
  • 7'21''
  • 0
  • 6
 
 
X-Sudoku (Medium)
smj
  • 13'23''
  • 0
  • 8
 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1 2 3
4 5 6
7 8 9
delete
 
oubk.com  
 
默认的播放速度是5倍,你可以选择其他的播放速度, “x1倍”是smj的做题速度。
0 0
 
Play speed:
smj的X-Sudoku ( Medium )录像,13分23秒。查看地址:http://www.oubk.com/replay/8451886 ,我也要玩:http://www.oubk.com/sudoku/194202.html
点下面的分享按钮与大家分享吧 :)
 
 

相关评论:

 

他最近做了

 
 
 
 

录像推荐

 
 
 
 
copyright 2005-2019 oubk.com Email: randy@oubk.com,skyhuner@oubk.com(蓝天)